2.A

Třídní učitelka: Mgr. Eva Kostiuková
E-mail: eva.kostiukova@chrustova.eu
Konzultační hodiny:  

Rozvrh hodin (běžná prezenční výuka)  

Rozvrh online hodin od 1. 3. 2021

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
9:00 10:00 9:00 10:00 9:00 10:00 9:00 10:00 9:00 10:00
ČJ M/HV ČJ M/VV ČJ M/PČ ČJ M/PRV ČJ M/PRV
nahoru