2.B

Třídní učitelka: Mgr. Zuzana Kohútová
E-mail: zuzana.kohutova@chrustova.eu
Konzultační hodiny:

Rozvrh hodin (běžná prezenční výuka)

Rozvrh online hodin od 1. 3. 2021

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
9:30 10:00 9:00 10:00 9:30 10:00 9:00 10:00 9:00 10:00
ČJ M ČJ M ČJ M ČJ M PRV PRV
nahoru