Nastavení cookies

Dětské centrum

Součástí školního hřiště je i venkovní učebna (altán) a dva herní komplexy hojně využívané dětmi i v odpoledních hodinách. Školní hřiště slouží žákům a veřejnosti k provozování sportovní činnosti, pro něž je hřiště konstrukčně a stavebně uzpůsobeno. Hřiště mohou využívat děti, děti s rodiči a mládež bezplatně. Provoz hřiště pro veřejnost je financován z prostředků účelové dotace statutárního města Ostravy.
P1280382-800x600.jpg
Venkovní učebna (altán)
P1280394-800x600.jpg
Dětské centrum 1
P1280379-800x600.jpg
Dětské centrum 2
P1280367-800x600.jpg
Venkovní hřiště

Řád herního centra

Provozní doba:

Duben – říjen, po-pá 14:00 – 19:00, so+ne 09:00 – 19:00. Za nepříznivého počasí je hřiště zavřeno.
 

Návštěvník je povinen:

 • Dodržovat provozní řád a pokyny správce hřiště.
 • Vstupovat na sportovní plochy pouze ve vhodné obuvi.
 • Dodržovat čistotu, pořádek a bezpečnost.
 • Chovat se slušně a ukázněně.

V areálu hřiště je zakázáno:

 • Poškozovat a znečišťovat plochy a vybavení hřiště.
 • Kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.
 • Odhazování odpadu mimo odpadkové koše.
 • Jezdit na kolech, kolečkových bruslích a skateboardech.
 • Vstupovat do areálu hřiště s domácími zvířaty.

Další ustanovení:

 • Děti do 6 let mohou využívat hřiště pouze v doprovodu rodičů.
 • Návštěvník odpovídá za škody způsobené provozovateli hřiště. Tyto budou vymáhány právní cestou.
 • Každý návštěvník je povinen při používání hřiště dbát na vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních uživatelů.
 • Vstup na školní hřiště je na vlastní nebezpečí,
 • V případě úrazu nebo zcizení osobních věcí se neuplatňuje náhrada z pojistky školy.
 • Uživatelé hřiště jsou povinni se řídit pokyny správce hřiště, při nedodržení návštěvního řádu
 •  je správce oprávněn vykázat uživatele z hřiště.
 • Uživatelé hřiště nesmí svým chováním obtěžovat ostatní návštěvníky.
 • Nedodržení návštěvního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště bude nahlášeno městské policii na číslo 156.
   

V případě zájmu o pronájem hřiště volejte správce na telefonní číslo 596 243 134 nebo 727 895 091.

nahoru