Rozvrh pro 2. stupeň

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí Čj M Aj Tvd / Vvch Tvd / Vvch
Úterý M D Inf Čj Hv Ov
Středa M Aj Čj F Z D
Čtvrtek Z M Čj Tvch / Vvd Tvch / Vvd
Pátek Rv Čj Aj F  

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí Čj F M Aj Vv Vv    
Úterý Aj M D F Rv Z Tvd Tvd
Středa Z M Čj      
Čtvrtek D M Čj        
Pátek Aj Čj M Inf Vv Hv Tvch Tvch

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí M D Inf F Z    
Úterý Ch Aj Čj Rv Rj Vv    
Středa Čj M Rj Aj Hv Pp Tvd Tvd
Čtvrtek F Aj M Čj Rj Ov Tvch Tvch
Pátek Čj M D Ch Z    

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí Aj D M Čj Rj    
Úterý Čj M Z Aj F    
Středa F Čj M Ch Ov D Tvd Tvd
Čtvrtek Rj Čj Aj Vv Hv Rv Tvch Tvch
Pátek M Ch Rj Z Inf    

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pondělí M Rj Ch Čj Inf    
Úterý Čj M Aj Rj D F Tvd Tvd
Středa Aj F M Ov Čj    
Čtvrtek M Čj Hv Z Ch    
Pátek Čj M Rj Aj D Vv Tvch Tvch

nahoru