Třídy

Na stránkách tříd najdete informace od třídních učitelů. Věnujte jim, prosím, zvýšenou pozornost zejména v tomto období, kdy výuka probíhá „na dálku“. Budou zde přibývat přehledy probíraného učiva, domácí úlohy a jiné užitečné materiály.
nahoru