Nastavení cookies

Platba za školní družinu

Cena za ŠD je 150 Kč / měsíc. Aktuálně se hradí období září – prosinec. Splatnost do konce října. Platba je bezhotovostní, číslo účtu a variabilní symbol obdržely děti v družině.

O školní družině

Prvořadým cílem ŠD je zabezpečení kvalitních způsobů trávení volného času žáků pod odborným pedagogickým dohledem vychovatelek družiny. Výchovná práce probíhá podle celoročního plánu ŠD a tematických plánů zájmových skupin školního klubu.

Pestrá nabídka zájmových útvarů v ŠD poskytuje dostatečný prostor volnočasovým aktivitám dětí, které mohou pracovat v různých kroužcích.

Žáci se společně s vychovatelkami se podílí na výzdobě školy, na výrobě vánočních dárků a realizaci školních akcí, které se setkávají s velkým ohlasem nejen u dětí, ale i u rodičů.

Při výchovné práci se vychovatelky soustředí hlavně na dodržování pravidel slušného chování, pravidel správného stolování, na vzájemnou toleranci, nedotknutelnost osobnosti a etnické otázky.

nahoru