Nastavení cookies
Informace k Landeku
publikováno: 25.06.2020

Vážení rodiče, zasíláme bližší informace k pondělnímu sportovnímu dni na Landeku (29.6.).

Akce se mohou zúčastnit pouze žáci, přihlášeni třídnímu učiteli,vedoucímu akce (Švrčina) nebo na sekretariátu školy. Každý žák musí mít čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které naleznete ke stažení na našich webových stránkách. Toto se netýká žáků, kteří během distanční výuky využili možnost docházet do školy. Ti už toto prohlášení odevzdali.

Předem nahlášení cyklisté budou mít sraz u školy v 7:45 hod, kdy si učitelé zkontrolují kola a vyberou prohlášení o bezinfekčnosti. Každý žák je povinen mít přilbu!  Se žáky 1.stupně, kteří také docházeli do školy, bude vypraven autobus. Sraz žáků je v 8:00 hod u budovy školy, odjezd  autobusu bude v 8:30 hod.

Žáci 2. stupně, kteří také docházeli do školy, pojedou s učiteli MHD, kdy sraz bude také v 8:00 u školy. Prosíme, aby měli žáci dostatek jízdenek na cestu na Landek. Všichni ostatní, kteří se akce zúčastní, ale na místo pojedou sami nebo s rodiči, jsou také povinni odevzdat prohlášení o bezinfekčnosti. Zahájení akce na Landeku je v 9:00 hod.

Pozor! Kdo toto prohlášení neodevzdá, nemůže se akce zúčastnit. To platí také pro ty, co budou mít kolo ve viditelně špatném stavu. Ukončení akce na Landeku je v 11 hod. Návrat všech skupin ke škole bude cca ve 12 hod. Žáci, kteří dochází na školní obědy, si poté zajdou poobědvat. Akce končí příchodem ke škole.

S sebou: pití, svačina, sportovní oblečení, pláštěnka…

bike-280x210.jpg
nahoru