Nastavení cookies
Zahájení školního roku 2021/22
publikováno: 26.08.2021

Vážení rodiče,
rád bych Vás informoval o zahájení školního roku 2021/22.

  • Nastupujeme ve středu 1. září a školní rok se rozběhne klasickým způsobem.
  • Stále platí povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve veřejných prostorách školy pro žáky i pedagogy, ve třídách při výuce si mohou roušku sundat. Každý žák je povinen si donést dvě roušky na den.
  • Ve dnech 1., 6. a 9. září nás čekají tři testování. Budou probíhat hned ráno v jednotlivých třídách. Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Ve všech těchto případech je nutno doložit písemné potvrzení.
  • Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení).

Mgr. Radim Motyčka, ředitel

back-to-school-6.jpg
nahoru