1.A

Třídní učitelka: Mgr. Hana Moravcová
E-mail: hana.moravcova@chrustova.eu
Konzultační hodiny: po – pá 7:20 – 7: 55

Rozvrh hodin (běžná prezenční výuka)

Rozvrh online hodin od 1. 3. 2021

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
9:00 10:00 9:00 10:00 9:00 10:00 9:00 10:00 9:00 10:00
ČJ M M ČJ ČJ PRV M ČJ ČJ M
nahoru