Nastavení cookies

Platba stravného

Bezhotovostní platba na účet číslo 35-1652015309, kód banky: 0800, konstantní symbol: 0378.

Variabilní symbol obdržíte u vedoucí ŠJ – určuje platbu Vašeho dítěte. Částku si určíte libovolně tak, aby na účtu byla dostatečná hotovost pro přihlášení obědů na daný měsíc.

Ceny stravného

Mateřská škola

  0 – 6 let 7 let
přesnídávka 11,- Kč 11,- Kč
oběd 28,- Kč 30,- Kč
svačina 11,- Kč 11,- Kč
celkem 50,- Kč 52,- Kč

 

Základní škola / oběd

  Cena Poznámka
7 – 10 let 30,- Kč režijní náklady 48,- Kč
11 – 14 let 34,- Kč režijní náklady 48,- Kč
15 let 40,- Kč režijní náklady 48,- Kč

 

Ostatní / oběd

  Cena Poznámka
Zaměstnanci 40,- Kč cena je snížena o příspěvek FKSP 10,- Kč
Cizí strávníci 100,- Kč  

Přihlášky a odhlášky

Přihlášky a odhlášky se provádí den předem do 12.oo hod. (v pátek na pondělí, v době školních prázdnin, ředitelského volna nebo svátku vždy poslední vyučující den).

Po zaplacení a přihlášení obědů si děti vyzvednou stravenky v kanceláři ŠJ.

Výdej stravy v době nemoci

V době nemoci nemá dítě na poskytování stravování nárok (dle zák. 561/2004 §119).

První den onemocnění dítěte je možno si vyzvednout oběd do jídlonosiče v době od 11:30 do 11:40. Další dny nepřítomnosti již není nárok na dotovaný oběd.

Pokud se podle třídní knihy prokáže neúčast dítěte ve škole dva a více dní po sobě jdoucích a strava nebyla řádně odhlášena, budou Vám zpětně doúčtovány náklady na přípravu ve výši 37,- Kč/oběd k potravinám, které již byly uhrazeny. A to i v případě, že jste si oběd nevyzvedli a nesnědli.

Platí od 1. 9. 2022

nahoru