Nastavení cookies

Kdo je školní psycholog?

Školní psycholog je součástí školního poradenského pracoviště a úzce spolupracuje se všemi jeho členy na vytváření pozitivní atmosféry ve třídách i ve škole jako takové. Kromě práce s třídními kolektivy poskytuje individuální poradenství a podporu žákům jejich rodičům a pedagogům školy. Je v kontaktu také s pedagogicko- psychologickou poradnou. 

Kdy se na školního psychologa obrátit?

Kdykoliv Vás něco tíží, necítíte se psychicky dobře, potřebujete podpořit, poradit, nebo třeba jen vyslechnout.

S čím mohu pomoci žákům?

 • s nepříjemnými pocity jako je nejistota, smutek, osamělost, strach, úzkost nebo tréma
 • s problémy v komunikaci (když neklape domluva se spolužáky, rodiči nebo učiteli)
 • s akutní krizovou nebo stresovou situací (když je toho najednou moc, stalo se něco závažného a ty si s tím nevíš rady)
 • s podporou příjemné atmosféry ve třídě (když potřebuješ zlepšit vztahy ze spolužáky, máš pocit, že do třídy nezapadáš, někdo ti ubližuje...)
 • s potížemi v učení, se zhoršením prospěchu a zvládnutím neúspěchu ve škole
 • s dalšími osobními problémy (ve vztahu k sobě, k rodičům, vrstevníkům...)
 • s rozvojem osobních sociálních dovedností a kompetencí (když se chceš naučit lépe vycházet s ostatními, zvládat své strachy nebo vztek...)

Se školní psycholožkou si můžeš domluvit schůzku osobně nebo prostřednictvím emailu, nebo poprosit o domluvení schůzky rodiče, třídní učitelku/učitele nebo někoho dalšího z pedagogů.

S čím mohu pomoci rodičům (příbuzným a další osobám, jimž je dítě svěřeno do péče)?

 • poradenství při adaptačních potížích
 • poradenství při zvládání školního neúspěchu
 • poradenství při zvládání kázeňských, výchovných a výukových problémů
 • poradenství při náhlé změně chování, prospěchu a dalších projevů dítěte (prostě když máte pocit, že se s Vaším dítětem něco děje)
 • konzultace rodinných problémů (zátěžové situace v rodině, krizové situace ovlivňující život dítěte)
 • nasměrování na další možná místa odborné pomoci
 • při podezření na zneužívání návykových látek nebo jiné závislostní
 • chování, např. závislost na sociálních sítích, hraní počítačových her

Osobní konzultace prosím domlouvejte dopředu osobně, telefonicky nebo emailem. Pokud dorazíte neohlášeni, může se stát, že se Vám nebudu moci věnovat.

S čím mohu pomoci pedagogům?

 • spolupráce na vytvoření pozitivní atmosféry ve třídě
 • preventivní aktivitami rizikového chování
 • podpora a pomoc při řešení problémů ve třídě
 • podpora a pomoc při zvládání obtížných životních situací

Školní psycholožka Mgr. Gabriela Balcaříková

Vystudovala jsem psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a poté jsem absolvovala dvouletý specializační kurz v rámci celoživotního vzdělávání "Školní psycholog na ZŠ a SŠ" taktéž na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Kontaktní telefon: +420 603 555 553

Konzultaci je možné si předem domluvit i prostřednictvím e-mailu: gabriela.balcarikova@chrustova.eu

nahoru